เหรียญดิจิตอล HUX ( Human-X ) สำหรับคนระดับ เอ็กซ์

เหรียญดิจิตอล HUX ( Human-X )

เหรียญดิจิตอล HUX ( Human-X ) ใช้เป็น เชื้อเพลิง ในการขับเคลื่อน โครงการทั้งหมด ของกลุ่มธุรกิจ ฮักก์ ( HuggCorp )

เพียงมี เหรียญดิจิตอล HUX อยู่ในกระเป๋าตัง ได้ทั้งผลตอบแทน มากและมากขึ้นไปอีก โดย Human-X

หมายเลข Contract สำหรับการเพิ่ม HUX Token ใช้งานร่วมกัน กับ กระเป๋าตังของ ETH : 0xbA975C44C8096C00785be2707e8f8ab494E4De31

ตลาดแลกเปลี่ยนเหรียญ HUX

ตลาดแลกเปลี่ยน เหรียญ HUX กับ เหรียญ ETH

แลกเปลี่ยน HUX กับ ETH

แลกเปลี่ยน HUX กับ ETH