สินค้า ของกลุ่มธุรกิจ ฮักก์

กลุ่ม ฟินเทค ( Hugg-Fintech )

——————————————-

——————————————-

กลุ่ม เหมืองดิจิตอล ( Hugg-Mining )

กลุ่ม ออโต้-บอท ( Hugg-AutoBOT )

กลุ่ม เอไอ-บอท ( Hugg-AI-BOT )