Hugg FinTech-Defi ( โครงการ-ฟินเทค – ระบบเทคโนโลยีการเงิน-สมัยใหม่ )

—————————————

DeFi ( Decentralized Finance – ระบบการเงินแบบไร้คนกลาง )

เงินกู้ สินเชื่อ ไฟแนนซ์ ไม่มีดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย = 0

เก็บเฉพาะ ค่าธรรมเนียม ( ตามต้นทุนที่แท้จริง )

สำหรับ ทุกคน ทั่วโลก

โอน – ชำระ – จ่าย – ซื้อ – ขาย ด้วยคูปองดิจิตอล HUGG ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม = 0

ซื้อ – ขาย – แลกเปลี่ยน เหรียญดิจิตอล ด้วยคูปองดิจิตอล HUGG ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม = 0