กลุ่มธุรกิจ HUGG ( ฮักก์ ) ( High Utility Growth Group )

กลุ่มธุรกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ( AI – ปัญญาประดิษฐ์ | ROBOT – หุ่นยนต์ | Blockchain – บล็อกเชน ) โดย Human-X